Hacettepe Üniversitesi
Neden Hacettepe Üniversitesi'ni seçmeliyim?
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bütünleme Sınavları

Hacettepe Üniversitesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2018-19 Güz Dönemi Bütünleme Sınavları

Dersin Kodu ve Adı

Sınav Tarihi

Sınav Yeri

Sınav Saati

TKD 107 Türk Dili 1

02.09.2019

TÖMER derslikleri

10.00

ING 137 Yabancı Dil 1

05.09.2019

YDO

10.00

AİT103/105/203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

05.09.2019

M9

16.00

TUE 101 / TUO 105 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 1

04.09.2019

M1

12.00

TUE 105 / TUO 103 Türk Dil Bilgisi 1

05.09.2019

M1

15.00

TUO 107 Yazılı Anlatım 1

06.09.2019

M1

14.00

TUO 403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

06.09.2019

M1

15.00

TUO 433 İlk Okuma Yazma Öğretimi

06.09.2019

M1

16.00

TUO 201 Türk Dil Bilgisi 3: Sözcük Bilgisi

06.09.2019

M1

13.00

TUO 203 Türk Halk Edebiyatı 1

03.09.2019

M1

10.00

TUO 207 Yeni Türk Edebiyatı 1

04.09.2019

M1

10.00

TUO 301 Okuma Eğitimi

04.09.2019

M1

14.00

TUO 303 Dinleme Eğitimi

04.09.2019

M1

16.00

TUO 305 Çocuk Edebiyatı

04.09.2019

M1

11.00

TUO 311 Özel Öğretim Yöntemleri 1

06.09.2019

M1

10.00

TUE 103 / TUO 111 Osmanlı Türkçesi 1

04.09.2019

M1

13.00

TUO 421 Bilim Tarihi ve Felsefesi

05.09.2019

M1

13.30

BTE 199 Bilgi Teknolojileri

06.09.2019

Özel Eğitim Bölümü

14.00

 

2018-19 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları

Dersin Kodu ve Adı

Sınav Tarihi

Sınav Yeri

Sınav Saati

TKD 100 Türk Dili 2

09.09.2019

TÖMER derslikleri

11.00

AİT104/106/204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

12.09.2019

M9

16.00

ING 138 Yabancı Dil 2

09.09.2019

YDO

13.00

TUE 104 / TUO 112 Osmanlı Türkçesi 2

11.09.2019

B10-203

12.00

TUE 106 / TUO 104 Türk Dil Bilgisi 2

09.09.2019

B10-203

10.00

TUE 108 Dil Eğitiminin Temel Kavramları

11.09.2019

B10-203

14.00

TUE 102 / TUO 106 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2

10.09.2019

B10-203

16.00

TUO 202 Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi

09.09.2019

B10-203

14.00

TUO 204 Türk Halk Edebiyatı 2

12.09.2019

B10-203

12.00

TUO 206 Eski Türk Edebiyatı 2

11.09.2019

B10-203

13.00

TUO 208 Yeni Türk Edebiyatı 2

11.09.2019

B10-203

16.00

TUO 210 Genel Dilbilimi

10.09.2019

B10-203

15.00

TUO 214 Etkili İletişim

10.09.2019

B10-203

14.00

TUO 216 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

10.09.2019

B10-203

10.00

TUO 302 Konuşma Eğitimi

12.09.2019

B10-203

10.00

TUO 304 Yazma Eğitimi

12.09.2019

B10-203

13.00

TUO 306 Yabancılara Türkçe Öğretimi

09.09.2019

B10-203

16.00

TUO 308 Türk Eğitim Tarihi

09.09.2019

B10-203

15.00

TUO 312 Özel Öğretim Yöntemleri 2

10.09.2019

B10-203

12.00

TUO 428 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri

09.09.2019

Ödev Teslimi

TUO 430 Medya Okuryazarlığı

12.09.2019

B10-203

11.00

TUO 434 Metin Bilgisi

11.09.2019

B10-203

15.00

TUO 442 Türk Mitolojisi

12.09.2019

B10-203

15.00

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı

Eğitim Bilimleri – Meslek Eğitimi Dersleri Bütünleme Sınavları

Sınıf

Şube

Dersin Kodu

Dersin Adı

Sınav Tarihi

Sınav
Saati

Sınav
Süresi

Gözetmen

(Evet/Hayır)

(Gözetmen Sayısı)

Sorumlu

Derslikler

 

01

EBB148

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

13 Eylül 2019

10.00

60 dk.

1

Dr. Şen

B10-302

 

02

EBB148

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

13 Eylül 2019

10.00

60 dk.

1

Dr. Şen

B10-302

 

Sınıf

Şube

Dersin Kodu

Dersin Adı

Sınav Tarihi

Sınav
Saati

Derslik

Sınav
Süresi

Gözetmen

(Evet/Hayır)

(Gözetmen Sayısı)

 

19

EBB278**

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

9 Eylül 2019

10:00

B10-203

60 dk

1

 

Karma

01

EBB 147

Eğitim Bilimine Giriş

05.09.2019

13:00

60 dk.

Evet

B10-202

 

Sınıf

Şube

Dersin Kodu

Dersin Adı

Sınav Tarihi

Sınav
Saati

Sınav
Süresi

Gözetmen

(Evet/Hayır)

(Gözetmen Sayısı)

Öğr. Gör.

Derslik

1

2

EGT 101

Eğitime Giriş

11 Eylül 2019

9:30

50 dk

Hayır

Dr. Demirkasımoğlu

B10-302

1

14.15

EGT 101

Eğitime Giriş

4 Eylül 2019

11.00

1 saat

Hayır

Dr. Seçil Öcal

B4 106 (İngiliz Dilbilimi Bölümü)

 

Sınıf

Şube

Dersin Kodu

Dersin Adı

Sınav Tarihi

Sınav
Saati

Sınav
Süresi

Gözetmen

(Evet/Hayır)

(Gözetmen Sayısı)

Öğr. Gör.

Derslik

1

6

EGT102

EĞİTİM FELSEFESİ

13.10.2019

11:00

60’

1

Dr. Özdiyar

B10-202

1

5

EGT102

EĞİTİM FELSEFESİ

13.10.2019

11:00

60’

1 gözetmen / okuyucu

 Dr. Özdiyar

B10-202

1

7

EGT102

EĞİTİM FELSEFESİ

09.09.2019

10.30

60 dk

1

Dr. Gelmez - Burakgazi

B10-202

1

10

EGT102

EĞİTİM FELSEFESİ

09.09.2019

10.30

60 dk

1

Dr. Gelmez - Burakgazi

B10-202

1

9

EGT102

EĞİTİM FELSEFESİ

09.09.2019

09.30

30 dk

Hayır

Dr. Korkmaz

Ofis

 

Sınıf

Şube

Dersin Kodu

Dersin Adı

Sınav Tarihi

Sınav
Saati

Sınav
Süresi

Gözetmen

(Evet/Hayır)

(Gözetmen Sayısı)

Öğr. Gör.

Derslik

 

05

EGT103

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

13 Eylül 2019

11.00

60 dk.

1

Dr. Şen

B10-302

 

12

EGT103

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

12 Eylül 2019

11.00

60 dk.

1

Dr. Demirel

B10-202

 

1,2 ve 3

EGT103

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

13.10.2019

10:00

45’

1

Dr. Özdiyar

B10-202

 

Karma

EGT 103

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

06-09-19

11.00

40 dk

Evet

Dr. Tan Şişman

B10-202

 

04

EGT 103

Eğitim Psikolojisi

10.09.2019

10.30

60 Dk.

Hayır

Dr. Seçil Öcal

B4 106 (İngiliz Dilbilimi Bölümü)

 

Sınıf

Şube

Dersin Kodu

Dersin Adı

Sınav Tarihi

Sınav
Saati

Sınav
Süresi

Gözetmen

(Evet/Hayır)

(Gözetmen Sayısı)

Öğr. Gör.

Derslik

 

04.05

EGT104

Eğitim Sosyolojisi

13.09.2019

13:00

60 Dk.

Evet

Dr. Yeşer Torun

B10-202

 

04

EGT 104

Eğitim Sosyolojisi

04.09.2019

10:00

60 Dk.

Hayır

Dr. Seçil Öcal

B4 106 (İngiliz Dilbilimi Bölümü)