Hacettepe Üniversitesi
Neden Hacettepe Üniversitesi'ni seçmeliyim?
Program

   Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2013 yılında Türkçe öğretmeni yetiştirmek amacıyla Türkçe Eğitimi Bölümü olarak kurulmuştur. 

   Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Hacettepe Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, //www.oid.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

   Orta öğretimden yükseköğretime geçişte Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı(YKS) uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye //www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminde adaylara iki farklı test uygulanmaktadır. İlk aşamada YKS-Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci aşamada YKS-Alan Yeterlilik Testi (AYT) uygulanmaktadır. "Yükseköğretim kurumları Sınavı", orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yükseköğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yükseköğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. Bu sınavda SÖZEL alandan yeterli puanı alabilen öğrenciler programda öğrenim görmeye hak kazanmaktadırlar. 

   Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

   Türkçe öğretmenliği programı mezunları "Türkçe Öğretmeni" unvanı ile Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Türkçe öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız dershanelerde, eğitim materyalleri tasarım ve pazarlama, yayın kuruluşları gibi sektörlerde, yayın evlerinde, eğitsel materyal geliştiren iş yerlerinde, üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilmektedirler. 

   Türkçe Öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir programdır. Programdaki dersler Meslek Bilgisi (MB), Genel Kültür (GK) ve Alan Eğitimi (AE) derslerinden oluşmaktadır. Programın %49'unu Alan Eğitimi, %33'ünü Meslek Bilgisi ve %18'ini Genel Kültür dersleri oluşturmaktadır. Ayrıca öğrenciler toplam 32 kredi 60 AKTS'ye karşılık gelen 16 seçmeli ders almakla yükümlüdürler. 

   Ders içeriğine ve diğer bilgilere ulaşmak için Hacettepe Üniversitesi Bologna sayfasına göz atabilirsiniz.

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Bilgi Paketi