Hacettepe Üniversitesi
Neden Hacettepe Üniversitesi'ni seçmeliyim?
Misyon ve Vizyon

Türkçe Eğitimi Bölümü’nün temel amacı, Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve ikinci dil olarak öğretimi konusunda bilgi üreterek bu alandaki gelişimlere öncülük etmek ve eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir. Bölümümüz, çağdaş dil öğretim yöntemlerini kullanabilen, sürekli gelişmeye açık, öğretmenliğin evrensel değerlerine ve yeterliklerine sahip, bu değerlerin ve yeterliklerin korunmasında ve geliştirilmesinde ulusal ve uluslararası dayanışma bilincine sahip Türkçe öğretmenleri yetiştirmek suretiyle kamusal sorumluluğunu yerine getirmektedir.