Hacettepe Üniversitesi
Neden Hacettepe Üniversitesi'ni seçmeliyim?
Öğrenci Kılavuzu

Hacettepe Üniversitesi ve Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü'ne ilişkin kayıt, dersler, sınavlar, çift ana dal başvuruları, Erasmus eğitimleri, akademik danışmanlık gibi konularda bilgi edinmek için öğrenci kılavuzuna aşağıdan ulaşabilirsiniz:

https://fs.hacettepe.edu.tr/turkceegtm/dosyalar/%C3%B6%C4%9Frenci%20k%C4%B1lavuzu.doc

 

You can access the student guide below for information about Hacettepe University and the Department of Turkish and Social Sciences Education, such as registration, courses, exams, double major applications, Erasmus education, academic counselling:

https://fs.hacettepe.edu.tr/turkceegtm/dosyalar/h.%20u.%20student%20booklet.docx