Hacettepe Üniversitesi
Neden Hacettepe Üniversitesi'ni seçmeliyim?
Ana Bilim Dalımızda 2023-2024 Güz Dönemine ve Ders Bilgi Paketlerine Yönelik Bölüm Toplantısı Yapıldı

Bölüm başkanımız Doç. Dr. Filiz Mete'nin başkanlığında bölümümüz Toplantı ve Seminer odasında BOLOGNA/AKTS ders bilgi paketlerinin güncellenmesine ve 2023-2024 akademik yılı güz döneminin akademik ve idari işleyişine ilişkin oplantı gerçekleştirildi. Toplantıya bölümümüz öğretim üyeleri Prof. Dr. Özay Karadağ, Prof. Dr. Nermin Yazıcı, Prof. Dr. Mahir Kalfa, Prof. Dr. Mehmet Kurudayıoğlu ve bölümümüz öğretim elemanları Arş. Gör. Merve Avcı ile Arş. Gör. Günçe Günduğdu katıldı.

Söz konusu toplantıda 2023-2024 öğretim yılında gerçekleştirilecek derslerin içerik ve işleyişine yönelik genel planlama gerçekleştirilirken ayrıca ana bilim dalımız lisans ve lisansüstü derslerin içeriklerinin yeniden tasarlanması, ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve yeni ders tasarımı planlamaları üzerinde duruldu.