Hacettepe Üniversitesi
Neden Hacettepe Üniversitesi'ni seçmeliyim?
Öğrenci ve Mezun Profili

Bölümümüz sözel puan türünde puana sahip öğrencileri kabul etmektedir. 2023 yılında ilgili puan türünde tavan puan 484,400 iken taban puan 433,439 olarak Türkiye'de Türkçe Öğretmenliği programı olan diğer devlet ve vakıf üniversiteleri arasında en yüksek puanla kabul eden bölümdür. Bu anlamda, ülke başarı sıralamasında birinci sırada yer almaktadır. 

Tablo 1'de 2015 ve 2023 yılları arasında bölümümüzün kontenjan, tavan ve taban puan, başarı sıralaması ve yerleşme oranları yer almaktadır: 

Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü olarak Türkiye'de yer alan devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretmenliği programları arasındaki başarı sıralamasında  2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında birinci olmuştur. Tablo 2 Hacettepe Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünün ülke başarı sıralamasındaki yerini göstermektedir:

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler öğretmenlik formasyonuyla ilişkili olarak Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında, eğitim veren özel kurum ve kuruluşlarda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini hedefleyen ve Türkçe öğretiminin yurt dışında temsilcisi konumunda olan Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsünde çalışabilmekte; ayrıca pek çok mezunumuz akademik kariyer hedeflerine öğretim görevlisi ve öğretim elemanı olarak devam etmektedir. Lisansüstü eğitim almak üzere devam eden öğrencilerimiz ise Türkçe Eğitimi, Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yaşam Boyu Öğrenme gibi disiplinlerde yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam etmektedir. Tablo 3 bölümümüz mezun öğrencilerinin mesleki yaşamları ve mezun profillerine ilişkin bilgileri kapsamaktadır:

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü olarak "Daha ileriye, en iyiye" perspektifini izleyerek akademik bilgi üretimi ve öğretmen yetiştirmede sistematik ve yenilikçi; öğrencilerimizin mesleki hedeflerini yerine getirmeleri için rehber olmada özenli ve ısrarcı bir politikayı takip ediyoruz.