Hacettepe Üniversitesi
Neden Hacettepe Üniversitesi'ni seçmeliyim?
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı AİT 105-18, AİT 103-77, AİT 106-18, AİT 104-77 Derslerinin Bütünleme Sınavları Hk.

9 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 16.00’da gerçekleştirileceği ilan edilen Güz Dönemi AİT Bütünleme Sınavı’nda, sınava giriş hakkı bulunan öğrenci sayısının fazlalığı ve aynı saatte sistemde başka sınavların da yapılması olasılığı göz önünde bulundurularak çevrim içi sınav sisteminde yığılmaya ve aksamaya sebep verilmemesi adına düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre, sınava girme hakkı bulunan öğrenciler, öğrencilerin kayıtlı oldukları şubeler ve bu şubelerin ders sorumluları esas alınarak üç ayrı gruba dağıtılmışlardır. Bu bilgiler ışığında, ilan edilen gün ve saatte başlamak üzere;

Birinci grup saat 16.00-16.30 arasında;

İkinci grup saat 16.30-17.00 arasında

Üçüncü grup ise saat 17.00-17.30 arasında AİT Dersi Güz Dönemi çevrim içi bütünleme sınavlarını yapabilecektir.

Öğrenci sınava hangi grupta ve hangi zaman diliminde gireceğini sisteme giriş yaptığında kayıtlı ders yükü üzerinden görebilecektir. Bununla beraber, Şube-Bölüm Kodları ile Ders Sorumlularını gösterir liste aşağıda verilmiştir.

9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA SAAT 16.00-16.30 OTURUMU – AİT GRUP 1

(AYTEN SEZER ARIĞ) 105-18 Türkçe Eğitimi; 103-77 Türkçe Eğitimi

 

16 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 16.00’da gerçekleştirileceği ilan edilen Bahar Dönemi AİT Bütünleme Sınavı’nda, sınava giriş hakkı bulunan öğrenci sayısının fazlalığı ve aynı saatte sistemden başka sınavların da yapılması olasılığı göz önünde bulundurularak çevrim içi sınav sisteminde yığılmaya ve aksamaya sebep verilmemesi adına düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre, sınava girme hakkı bulunan öğrenciler, öğrencilerin kayıtlı oldukları şubeler ve bu şubelerin ders sorumluları esas alınarak dört ayrı gruba dağıtılmışlardır. Bu bilgiler ışığında, ilan edilen gün ve saatte başlamak üzere;

Birinci grup saat 16.00-16.30 arasında;

İkinci grup saat 16.30-17.00 arasında

Üçüncü grup saat 17.00-17.30 arasında

Dördüncü grup saat 17.30-18.00 arasında AİT Dersi Bahar Dönemi çevrim içi bütünleme sınavlarını yapabilecektir.

Öğrenci sınava hangi grupta ve hangi zaman diliminde gireceğini sisteme giriş yaptığında kayıtlı ders yükü üzerinden görebilecektir. Bununla beraber, Şube-Bölüm Kodları ile Ders Sorumlularını gösterir liste aşağıda verilmiştir.

 

16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA SAAT 16.00-16.30 OTURUMU – AİT GRUP 1

(AYTEN SEZER ARIĞ) 106-18 Türkçe Eğitimi; 104-77 Türkçe Eğitimi