Hacettepe Üniversitesi
Neden Hacettepe Üniversitesi'ni seçmeliyim?
2019 Diploma Dağıtımı Duyurusu

2018-19 Eğitim Öğretim Yılı Mezun Öğrencilerimizin Dikkatine!


Diplomalarınızı teslim alabilmek için imzaları tamamlanmış ilişik kesme formlarınız ve teslim etmek üzere öğrenci kimliklerinizle, 8 Temmuz – 10 Temmuz tarihleri arasında Araş. Gör. Merve AVCI’ya müracaat etmeniz gerekmektedir.

Not1: Öğrenci kimliğinizi kaybetmeniz hâlinde ilan verdiğiniz gazetenin ilgili sayfasını (ilan sayfasının tümünü) getirmeniz gerekiyor.

Not2: Diplomanızı bir başkasının alabilmesi için; teslim alacak kişinin, noterden alınmış “Hacettepe Üniversitesi’nden Diploma Almaya Yetkilidir.” ibaresinin yazılı olduğu bir vekâletname ve kimlik fotokopisi ile gelmesi gerekiyor.