Hacettepe Üniversitesi
Neden Hacettepe Üniversitesi'ni seçmeliyim?
2019 Yılında Bölümümüze Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dikkatine

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı

Tanıtım Günü : 3 Ekim 2019

Tanıtım Saati : 11.00

Tanıtım Yeri : Edebiyat Fakültesi Binası B9 03 nolu derslik 

 

Görevli Öğretim Elemanları

Adı-Soyadı

İş Tel

e-posta

Doç. Dr. Filiz METE

0312 297 63 15

filiz.mete@hacettepe.edu.tr

Arş. Gör. Merve AVCI

0312 297 63 15

merve_avci@hacettepe.edu.tr

 

Görevli Öğrenciler

Adı-Soyadı

e-posta

İlknur KİLLİOĞLU

ilknurkillioglu@hotmail.com

Hacernur DURNA 

durna.hacernur@gmail.com