Hacettepe Üniversitesi
Neden Hacettepe Üniversitesi'ni seçmeliyim?
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı BEB650 Dersi Muafiyet Sınavı Hk.


Muafiyet Sınavına bu yıl 1. Sınıfa başlayan öğrenciler, dersi programlarına hiç almamış öğrenciler girebilirler. Daha önce programlarına alan ve F2 ve F3 ile kalan öğrenciler Muafiyet Sınavına giremezler giren öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 27. madde 5 fıkrasına göre “Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar’’. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az D notu almak gerekir.”
Öğrencilerinize sınav tarihini ve söz konusu sınavın Çevrimiçi (Blackboard) olarak yapılacağını tarafınızca duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
 

Muafiyet Sınavı :30 Eylül 2020  saat 15:30-16:30