Hacettepe Üniversitesi
Neden Hacettepe Üniversitesi'ni seçmeliyim?
2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü Ders Programları

Lisansüstü programlarda alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili ayrıntılı bilgiye //akts.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. 

Türkçe Eğitimi Doktora Programı

 

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

09.00-09.50

 

 

 

 

 

10.00-10.50

 

 

 

 

 

11.00-11.50

 

 

 

 

 

12.00-12.50

 

 

 

 

 

13.00-13.50

 

 

 

 

 

14.00-14.50

 

 

 

 

 

15.00-15.50

 

 

 

TRO703 Türkçe Öğretimi Araştırmaları

TRO 714 Dil Bilgisi Öğretimi

16.00-16.50

 

 

 

TRO703 Türkçe Öğretimi Araştırmaları

TRO 714 Dil Bilgisi Öğretimi

17.00-17.50

 

 

 

TRO703 Türkçe Öğretimi Araştırmaları

TRO 714 Dil Bilgisi Öğretimi

18.00-18.50

 

 

 

TRO701 Türkçe Eğitiminde Kuramsal Temeller

TRO712 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kuram ve Uygulamaları

19.00-19.50

 

 

 

TRO701 Türkçe Eğitiminde Kuramsal Temeller

TRO712 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kuram ve Uygulamaları

20.00-20.50

 

 

 

 

 

21.00-21.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

09.00-09.50

 

 

 

 

TRO 606 Türkçe Dersi Eğitim Ortamlarının Tasarımı

10.00-10.50

 

 

 

 

TRO 606 Türkçe Dersi Eğitim Ortamlarının Tasarımı

11.00-11.50

 

 

 

 

TRO 606 Türkçe Dersi Eğitim Ortamlarının Tasarımı

12.00-12.50

 

 

TRO 603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği **

TRO 601 Türkçe Öğretim Yöntemleri I: Anlama Eğitimi

 

13.00-13.50

 

 

TRO 603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 

TRO 601 Türkçe Öğretim Yöntemleri I: Anlama Eğitimi

 

14.00-14.50

 

 

TRO 603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 

TRO 601 Türkçe Öğretim Yöntemleri I: Anlama Eğitimi

 

15.00-15.50

TRO 611 Dilbilim

 

 

 

 

16.00-16.50

TRO 611 Dilbilim

 

TRO 605 Türkçe Öğretim Programları ve Program Geliştirme

 

 

17.00-17.50

TRO 611 Dilbilim

 

TRO 605 Türkçe Öğretim Programları ve Program Geliştirme

 

 

18.00-18.50

 

 

 

 

 

19.00-19.50

 

 

 

 

 

20.00-20.50

TRO 613 Medya Okuryazarlığı

 

 

 

 

21.00-21.50

TRO 613 Medya Okuryazarlığı

 

 

 

 

** Ders bağlantı adresi ile ilgili olarak Arş. Gör. Mehmet Bıçakçı (mehmetbicakci@hacettepe.edu.tr) ile iletişime geçiniz. 

 

YTR Yüksek Lisans Programı

 

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

09.00-09.50

 

 

 

YTR 619 Karakter ve Değer Eğitimi

 

10.00-10.50

 

 

 

YTR 619 Karakter ve Değer Eğitimi

 

11.00-11.50

 

 

 

YTR 619 Karakter ve Değer Eğitimi

 

12.00-12.50

 

 

 

 

YTR 603 Türkçe Dil Bilgisi

13.00-13.50

 

 

 

 

YTR 603 Türkçe Dil Bilgisi

14.00-14.50

 

 

 

 

YTR 603 Türkçe Dil Bilgisi

15.00-15.50

 

 

 

 

 

16.00-16.50

 

 

 

 

 

17.00-17.50

 

 

 

 

 

18.00-18.50

 

 

YTR 601 Dil Öğretim Yöntemleri

 

 

19.00-19.50

 

 

YTR 601 Dil Öğretim Yöntemleri

 

 

20.00-20.50

 

 

 

YTR 610 Dil Eğitiminde Metin Kullanımı

YTR 608 Türkçe Eğitiminde Materyal Tasarımı

21.00-21.50

 

 

 

YTR 610 Dil Eğitiminde Metin Kullanımı

YTR 608 Türkçe Eğitiminde Materyal Tasarımı